Shot Gun Accessories

Chiappa 12G Breecher Choke Tube Set (3)
Product code: 970.366
Fabarm 12ga Innerchoke Wrench
Product code: E-585-A
Fabarm 20ga Innerchoke Wrench
Product code: E-590-A
Fabarm Exis HP0 12ga Cylinder Choke
Product code: E-360-C
Fabarm Exis HP1 12ga Skeet Choke
Product code: E-360-S
Fabarm Exis HP10 12ga Ultimate-EF Choke
Product code: E-360-EF
Fabarm Exis HP2 12ga Short-IC Choke
Product code: E-360-IC
Fabarm Exis HP4 12ga Light Med-LM Choke
Product code: E-360-LM
Fabarm Exis HP5 12ga Medium-M Choke
Product code: E-360-M
Fabarm Exis HP7 12ga Long-IM Choke
Product code: E-360-IM
Fabarm Exis HP8 12ga Light Xtreme-LF Choke
Product code: E-360-LF
Fabarm Exis HP9 12ga Xtreme-F Choke
Product code: E-360-F
Fabarm HRA 22mm Sporting Recoil Pad
Product code: A-078
Fabarm HRA 22mm Trap Recoil Pad
Product code: A-079
Fabarm HRA 27mm Sporting Recoil Pad
Product code: A-075
Fabarm In/Out HP 12ga Long 7/10 Extended Choke
Product code: E-331-A
Fabarm In/Out HP 12ga Xtreme 9/10 Extended Choke
Product code: E-330-A
Fabarm Inner HP 12ga Cylinder 0/10 Choke
Product code: E-350-A
Fabarm Inner HP 12ga Long 7/10 Choke
Product code: E-353-A
Fabarm Inner HP 12ga Medium 5/10 Choke
Product code: E-352-A
Fabarm Inner HP 12ga Paradox Rifled Choke
Product code: E-228-A
Fabarm Inner HP 12ga Short 2/10 Choke
Product code: E-351-A
Fabarm Inner HP 12ga Ultimate 12/10 Choke
Product code: E-355-A
Fabarm Inner HP 12ga Xtreme 9/10 Choke
Product code: E-354-A
Page 1 of 3